Mozart Ensemble Pressburg

Mozart Ensemble Pressburg

 Január - December 2016
 KOMORNÁ HUDBA
 Mirbachov palác
 operaMozart Classical

"Mozart Ensemble Pressburg" hrá v tradícii viedenského klasicistického obdobia. Repertoár zahŕňa diela všetkých významných skladateľov klasicizmu a najmä, tak ako v dnešnom programe, Mozarta. Cyklus koncertov, nazvaný "operaMozart Classical", v spolupráci so SACKA (Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr) a BTB (Bratislavská organizácia cestovného ruchu) pripravila Agentúra operaMozart. Všetky koncerty sú súčasťou série podujatí, ktoré organizujeme nielen pre zahraničných turistov, ale aj pre širokú kultúrnu verejnosť.

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sláčikové kvarteto č. 4 C dur, KV 157
Allegro
Andante
Presto

Franz Schubert (1797-1828)
Quartet Movement in C Minor

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Malá nočná hudba G dur, KV 525
Allegro
Romanze - Andante
Menuetto - Allegretto
Rondo - Allegro

Joseph Haydn (1732-1809)
Sláčikové kvarteto č. 61 d mol op. 76/2
“Kvintové kvarteto”
Allegro
Andante o più tosto allegretto
Minuetto
Finale. Vivace assai

(Zmena programu vyhradená)

 Predpredaj vstupeniek:                                               

24 € - držitelia BCC kariet, klienti Danube River Cruise a EURegio Slovakia   

12 € -  držitelia preukazu Edenred (max. 2 vstupenky - po predložení preukazu)

  8 € -  KPSF (Klub priateľov SF) (max. 2 vstupenky - po predložení preukazu)

  8 € - ISIC, ITIC, ZŤP, seniori (60+) - po predložení preukazu

Ceny vstupeniek na mieste:

36 € - na všetkých miestach predaja

24 € - držitelia BCC kariet, klienti Danube River Cruises a EURegio Slovakia

18 € - držitelia preukazu Edenred,   

10 € - ISIC, ITIC, ZŤP, seniori (60+), KPSF (Klub priateľov SF)

 

Zľavy na mieste:

33% = 24 € - držitelia BCC kariet, klienti Danube River CruisesEURegio Slovakia (po predložení platného lístka)   

50% = 18 € držitelia preukazu Edenred

72% =  10 € - ISIC, ITIC, ZŤP, seniori (60+), KPSF (Klub priateľov SF) - po predložení preukazu

 

100% = 0 € - držitelia preukazu SP DPMB (SeniorPas), ZKS (Zľavová Karta Staromešťana), CM (Centrum MEMORY n.o.) a všetky KD (Kluby Dôchodcov všetkých mestských častí) iba 10 minút pred začatím koncertu (po predložení preukazu)

Imobilní návštevníci majú zadarmo vstup na všetky predstavenia. Jeden člen sprievodu má nárok na zľavu 83 %.

 

Predaj vstupeniek:
Na recepciách vybraných hotelov a u niektorých autorizovaných predajcov kariet BCC:
Primaciálny palác, Primaciálne nám. 1                

Hummel Music Shop, Klobučnícká 2  (Po - Ne)                  
Dr. Horák spol. s r.o., Medená 19 (Po - So) 
Turistické informačné centrum BTB, Klobučnícka 2                                            
www.ticketportal.sk

KÚPIŤ VSTUPENKU

CALENDER 2016


Ticketportal
Bratislavské Kultúrne a Informačné Stredisko
Bratislava City Card
OEBB
Klub priateľov Slovenskej filharmónie
SACKA